Nasz Dom

W Naszym Domu mieszczą się trzy grupy wychowawcze, mają charakter socjalizacyjny. Choć nie jest to priorytetem, nadal przyjmowane są dzieci znajdujące się w kryzysowych sytuacjach rodzinnych. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku w jego trudnej sytuacji, jak również nawiązanie współpracy i pomoc rodzicom/opiekunom dziecka. Każda z trzech grup Naszego Domu zapewnia opiekę w zakresie podstawowych potrzeb życiowych dzieci. Obok pomocy w nauce, dziecko może rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Zapewnione jest również wsparcie pedagogiczne i psychologiczno-terapeutyczne. Prowadzona jest praca z rodzicami dziecka, często we współpracy ze specjalistami z innych instytucji pracującymi z rodziną, szczególnie asystentami rodziny.  Dzieci mieszkają w jedno lub dwuosobowych pokojach. Pomieszczenia grupowe są przestronne i dostosowane do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych. Czas wolny dzieci mogą spędzać biorąc udział w zajęciach grupowych, warsztatach oraz zajęciach w środowisku lokalnym.

Grupy mają swoje nazwy;

  1. Piłeczki
  2. Zjednoczeni
  3. Kwiatuszki.


Każda grupa liczy 10 wychowanków, opiekuje się nimi trzech wychowawców. Pracę z dzieckiem wspiera psycholog i pracownik socjalny, a za całość współodpowiada koordynator. Kadrę stanowią specjaliści, którzy nieustannie podnoszą kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach.

Grupa "Piłeczki"

Grupa "Kwiatuszki"

Grupa "Zjednoczeni"

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm