Aktualności
17.02.2016

Oświadczenie


Dyrekcja Domu Dziecka nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej w Warszawie al. Zjednoczenia 34 oświadcza, że nigdy nie współpracowaliśmy z Zachodniopomorską Fundacją Pomocy z siedzibą w Szczecinie ul. Andrzeja Małkowskiego 36 lok. 1. Nie wyrażamy zgody na prowadzenie jakiejkolwiek zbiórki (rzeczowej czy finansowej) na rzecz Naszego Domu przez tę Fundację.


© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm