Kontakt

Dni i godziny pracy – od poniedziałku do piątku 8-16

Dyrekcja – od poniedziałku do piątku 8 - 16, istnieje możliwość umówienia się w innym terminie

Pracownik socjalny - poniedziałek, wtorek, środa 8 -16, pozostałe dni 8-18

Wychowawcy – zamiennie całodobowo

Telefon, Fax
0-22/ 834-26-24
0-22/ 834-31-38
0-22/ 835 19 24 

Email
sekretariat@domdziecka1.pl

Księgowość
0-22/834-24-19

Wnioski i skargi można składać w sekretariacie w godzinach urzędowania

Dyrektor – mgr Jolanta Jabłońska

Dział opiekuńczo-wychowawczy
Z-ca dyrektora – mgr Jadwiga Bosowska

Pedagog
mgr Anna Miszkiel
mgr Marta Gmiter 

Psycholog
mgr Dorota Głowacka 
mgr Monika Malesa
mgr Dorota Wołodko 

Pracownik socjalny
mgr Marta Chmielewska
mgr Joanna Oracz - Mostek

Koordynatorzy:

Nasz Dom
mgr Magdalena Dolak-Guryn

Kameralna Grupa Usamodzielnienia
mgr Elżbieta Stachurska

Grupa mieszkaniowa „Pszczółki”
mgr Bernadeta Paszczuk

Grupa Słoneczna Ekipa
mgr Edyta Patrycy

Grupa Kwadrat
mgr Justyna Kamola

Grupa Domino
mgr Irena Czerepak

Grupa Tęcza
mgr Małgorzata Pasek

Dział administracyjno-obsługowy
Kierownik administracyjny – Ilona Kruszewska
Sekretariat – Ewa Szubska-Zając
Intendent – Mariola Załęska -Brzozowska 

Dział księgowości
Główny księgowy – Barbara Krzemińska
Księgowa – Katarzyna Głodek
Specjalista ds. płac Anna Pszczel (urlop macierzyński)
Specjalista ds. płac - Mirosława Szczęśniak 


© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm