Historia domu

Patrząc z perspektywy ponad 90 lat istnienia „Naszego Domu”, dorobek opiekuńczo-wychowawczy domu związany jest z ciągłością zmian, z przeobrażeniami systemowymi, które podporządkowane były zmianom historyczno-społeczno-oświatowym w Polsce. „Nasz Dom” jest jednym z niewielu domów dziecka o nieprzerwanej działalności na rzecz dziecka i rodziny. Wielkość tego miejsca to tradycja, historia i dziedzictwo ciągłego poszukiwania rozwiązań, nieustannej pracy po to, aby dziecku zapewnić bezpieczeństwo, wiarę we własne siły i zaufanie do ludzi. Rozwiązania, które proponujemy w placówce wielofunkcyjnej przyjmując na siebie trudne, odpowiedzialne zadania pomocy dziecku krzywdzonemu pokazują, że każda zmiana niesie za sobą poprawę warunków życia i rozwoju oraz nadaje placówce niepowtarzalną indywidualność.

Pragniemy, aby „Nasz Dom” zachował swoją indywidualność i dalej służył dziecku i rodzinie.

„Nasz Dom” powstał w 1919 roku z inicjatywy Maryny Falskiej i Janusza Korczaka w Pruszkowie, nowy budynek w Warszawie na Bielanach w 1928 roku ze środków finansowych Towarzystwa Nasz Dom.

„Nasz Dom” na Bielanach identyfikowany jest nie tylko przez mieszkańców Warszawy, ale także poprzez propagowanie idei korczakowskich w kraju i na świecie.

Ideą zmian jest udzielanie jak najlepszej opieki, pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinom w sytuacji występującego kryzysu oraz dążenia do najszybszego powrotu dziecka do rodziny lub znalezienia wychowawczego środowiska zastępczego. Rozszerzyliśmy zadania placówki o pomoc dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych, zwłaszcza tych przeżyciach traumatycznych związanych z przemocą. Jednocześnie nie zapominamy o dorobku historycznym domu, o jego przeszłości. Założenia wychowawcze Maryny Falskiej i Janusza Korczaka są dla nas ogromną inspiracją zapewniającą bezpieczny świat dziecka oraz namiastkę szczęśliwego dzieciństwa.

 

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm