Grupa mieszkaniowa Pszczółki

Grupa mieszkaniowa „Pszczółki” rozpoczęła swoją działalność w grudniu 2006  roku. W mieszkaniu zlokalizowanym na warszawskim Żoliborzu mieszka ośmioro dzieci. Skład ilościowy grupy jest niezmienny ze względu na ograniczenia lokalowe. Jednak w trakcie naszej działalności już 22 osoby opuściły mieszkanie do rodzin własnych, rodzinnych domów dziecka , rodziny zastępczej, grupy usamodzielnienia, a 22 nowych przybyło na ich miejsce.

Opiekę nad dziećmi sprawuje pięciu wychowawców. Każdy wychowawca ma powierzone swojej opiece dzieci, których sprawy realizuje w sposób szczególny i stara się pracować z nimi  indywidualnie.

Główne cele i zadania grupy

   Naszą pracę opiekuńczo-wychowawczą opieramy na głównych celach wyznaczonych na samym początku  działalności Nowego Domu. Do nich należą:

  • Intensyfikowanie indywidualnej pracy z dzieckiem oraz jego rodziną.
  • Tworzenie dzieciom większej możliwości współdecydowania o wielu sferach swego życia.
  •  Dawanie szansy wzrastania w mniejszej społeczności i rodzinnym klimacie.
  • Efektywne wzmacnianie poczucia własnej wartości, przynależności, bezpieczeństwa... .

 

Jesteśmy szczególną społecznością gdyż w naszym mieszkaniu posługujemy się dwoma językami j. polskim i j. migowym. Jest to konieczne z uwagi na niesłysząca, nastoletnią dziewczynkę, której głównym narzędziem porozumiewania się jest j. migowy. Charakterystycznymi dla naszej działalności są programy edukacyjne i zajęcia praktyczne realizowane przez wychowawców  mające na celu uprzyjemnianie czasu wolnego, rozwijanie zdolności, relaksowanie, uczenie.

 Ponadto nasza praca zorganizowana jest w taki sposób by dzieci mogły realizować swoje potrzeby, rozwijać tlące się talenty lub po prostu pożytecznie spędzać czas.

    Staramy się być blisko dzieci by służyć im swoją pomocą, dobrą radą, a czasami po to by czuły, że mają kogoś, bliskiego.

Codzienny rytm dnia w głównej mierze wyznaczany jest przez obowiązek szkolny. Dzieci poświęcają dużo czasu na naukę i zajęcia  dodatkowe w szkole.

W celu uprzyjemnienia dzieciom szarej codzienności organizujemy różne wyprawy w ramach Maratonu Integracyjnego Pszczółek. Realizując wspomniany program zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc naszego kraju.

 Ponadto ciągle na nowo odkrywamy urocze zakątki Warszawy przy współpracy ze Stowarzyszeniem Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii.

 

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm