Grupa DOMINO

 

Grupa DOMINO  została utworzona w czerwcu 2012r. Otrzymaliśmy lokal z zasobów mieszkaniowych m.st. Warszawy mieszczący się na ul. Racławickiej 17/4 na Mokotowie. Do wyremontowanego i wspólnymi siłami urządzonego mieszkania przenieśliśmy się we wrześniu 2012r. wspólnie z 8 osobową grupą wychowanków Domu Dziecka Nr 1.

Od tamtej pory nasze mieszkanie nieco się zmieniło, przybyło różnych elementów wyposażenia, osobistych rzeczy dzieci ocieplających wizerunek domu.

Główne cele realizowane przez grupę to:

  1. Stworzenie optymalnych warunków życia codziennego, możliwie najbardziej zbliżonych do życia codziennego.
  2. Intensyfikacja indywidualnej pracy z dzieckiem i jego rodziną.
  3. Powrót dziecka do rodziny naturalnej lub pozyskanie dla dziecka nowej rodziny, rodzinnego domu dziecka.
  4. Przygotowanie do samodzielnego życia:
  • Zdobycie umiejętności radzenia sobie z problemami codziennego życia.
  • Praktyczne opanowanie umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego,
  • Zdobycie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi.
  1. Wpajanie norm i zasad życia społecznego i rodzinnego.
  2. Wdrażanie do współodpowiedzialności i współdecydowania o organizacji życia codziennego.
  3. Rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci, wzmacnianie poczucia ich wartości, bezpieczeństwa.


Grupa liczy 8 wychowanków w różnym wieku. Skład liczebny jest stały ze względu na ograniczenia lokalowe. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi sprawuje 5 wychowawców. Każdy z nich obejmuje indywidualną opieką 1-2 wychowanków wraz z rodzinami.

Zależy nam na stworzeniu optymalnych warunków życia codziennego, możliwie najbardziej zbliżonych do życia rodzinnego. Wszystkie czynności i prace życia codziennego ( gotowanie, sprzątnie pranie, zakupy itd.) wykonujemy sami. Dzięki temu dzieci uczą się nie tylko umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, ale również podejmowania decyzji, odpowiedzialności, ekonomicznego gospodarowania finansami.

Zasadniczy rytm naszego dnia wyznaczają zajęcia szkolne. Zasadą naszą jest rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań podopiecznych. Każdy z wychowanków uczestniczy w dodatkowych zajęciach realizowanych w różnych ośrodkach kultury, klubach sportowych, szkołach . Są to zajęcia teatralne, taneczne, treningi piłki nożnej, siatkówka, kurs samoobrony. Systematycznym wsparciem w realizacji naszych marzeń obejmuje nas „Fundacja Pokolenia Pokoleniom” , która wyposażyła naszą grupę w komputery, ufundowała naszej wychowance roczny kurs w szkole tańca, inną wychowankę objęła stypendium naukowym w ramach, którego dziewczynka otrzymała laptopa oraz wyjazd tygodniowy do Anglii.

W codziennej nauce wspomagają nas dwie wolontariuszki, korzystamy również z korepetycji w Fundacji „Świat na Tak”

Grupa jest bardzo aktywna, staramy się spędzać czas kreatywnie stąd organizowane są różne wyjścia do różnych instytucji kultury: kina, teatry, muzea. W ciągu roku grupa trzykrotnie wspólnie wyjechała. Były to wycieczka do Torunia, Zakopanego oraz wakacyjny wyjazd do Manheim w Niemczech. 

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm