Co możesz zrobić dla Dzieci

            Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są darowizny, spadki, zapisy, subwencje, odsetki bankowe, dochody ze zbiórek publicznych.

            Możesz nas wspomóc przelewając pieniądze na konto :    

NR KONTA FUNDACJI : 86 1240 2887 1111 0010 4213 0423

            Przelewy można dokonywać uwzględniając określoną grupę wychowawczą, którą chcecie Państwo wspomóc. Wystarczy w tytule przelewu wpisać jej nazwę.

            Przekazanie darowizny na potrzeby konkretnego dziecka jest niemożliwe.

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm