Fundacja "Lustro marzeń"

„Fundacja Lustro Marzeń” została powołana zgodnie z decyzją KRS - 9.09.2011r., na rzecz wspierania wychowanków Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej w Warszawie.

W skład Zarządu Fundacji wchodzą:

Prezes – Joanna Oracz-Mostek
Członkowie – Jadwiga Wójcik i Mariola Załęska-Brzozowska

W skład Rady Fundacji wchodzą:
Edyta Patrycy, Elżbieta Stachurska i Iwona Latoń

Celem fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej rozwój  wychowanków Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom poprzez  stworzenie wychowankom równych  szans rozwoju  intelektualnego, zawodowego, społecznego i kulturalnego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez świadczenie bezpośredniej  i pośredniej pomocy rzeczowej, finansowej i organizacyjnej na rzecz wychowanków Domu Dziecka.

Organizacja dofinansowuje  oraz wspiera wyjazdy  dzieci i młodzieży na kolonie i obozy . Ponadto wyposaża grupy wychowawcze w przedmioty codziennego użytku, sprzęty, akcesoria, meble w zależności od potrzeb.

Od początku działalności udało nam się zrealizować wiele marzeń naszych wychowanków. Wspieraliśmy wyjazdy wakacyjne i feryjne, integracyjne  oraz wypoczynkowe. Ponadto dzięki darczyńcom zrealizowaliśmy zakup mebli, akcesoriów oraz sprzętów gospodarstwa domowego do nowopowstałych grup filialnych , a także do mieszkania chronionego dla usamodzielnionych wychowanków naszej placówki.

 

„Fundacja Lustro Marzeń”
Aleja Zjednoczenia 34
01-830 Warszawa
lustromarzen@gmail.com

NIP 118-20-79-001
REGON 145753721
KRS 0000395718
NR KONTA FUNDACJI : 86 1240 2887 1111 0010 4213 0423 

„Fundacja Lustro Marzeń” działa na rzecz wychowanków
Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom im. M. Falskiej

 

 

  

„To możliwość spełnienia marzeń sprawia, że życie jest takie fascynujące”.

Paulo Coelho

© Copyright 2011-2018 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm