Aktualności

06.11.2013

Dyrekcja Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej bardzo prosi Byłych Wychowanków i ich Rodziny o przekazywanie informacji dotyczących zmian adresowych lub innych, które pozwolą nam na sprawniejszą obsługę związaną z wysyłaniem zaproszeń na Rocznicę Naszego Domu i inne powiadomienia.

 04.11.2013

ZAPROSZENIE

Wychowankowie, Pracownicy i Dyrekcja Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom
           im. Maryny Falskiej w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34
i Koło Byłych Wychowanków Naszego Domu

serdecznie zapraszają 

w dniu 17 listopada 2013r. o godz. 15.00 na:

Uroczyste Spotkanie z okazji 94 Rocznicy

Naszego Domu

 

Program spotkania

15°°  „Powróćmy jak za dawnych lat …” – inscenizacja w wykonaniu dzieci.
1530    Wystąpienie Dyrektora Naszego Domu – dzień dzisiejszy Domu.
1600    Wystąpienie Przewodniczącego Koła Byłych Wychowanków – Pana Szczepana Sykulaka    
1630    Rozmowy do późnego wieczora - wspomnienia, refleksje na temat pobytu w Naszym Domu w różnych okresach jego istnienia.

Zapraszamy na tradycyjny bigos.

 

Przewodniczący Koła Byłych                                                                              Dyrektor Naszego Domu
Wychowanków                                                                                                     ds. Pedagogicznych                                    

Szczepan Sykulak                                                                                              Jadwiga Wójcik

                                                                                                                       

Honorowy Przewodniczący
Koła Byłych Wychowanków            

Antoni Chojdyński                                         

 © Copyright 2011-2014 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm