Aktualności

17.06.2014

Zamawiający: Dom Dziecka Nr 1 Nasz Dom, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Zjednoczenia 34 informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie drogi przeciwpożarowej wraz z placem manewrowym przy Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, Al. Zjednoczenia 34, działka nr ewid. 84.

prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego,                                                 
data otwarcia ofert: 05.06.2014 r.,

wybrano ofertę nr 2

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

KROL Zakład Robót Drogowych
Królik Włodzimierz
05-200 Wołomin
ul. Łukaszewicza 9G

POBIERZ DOKUMENT ( Ogloszenie_o_wyborze_oferty.doc )© Copyright 2011-2014 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm