Aktualności

30.09.2015

Z A P R O S Z E N I E
 

Dom Dziecka nr 1 Nasz Dom

Wychowankowie, Pracownicy, Dyrekcja
Domu Dziecka Nr 1 Nasz Dom im. Maryny Falskiej
w Warszawie, Aleja Zjednoczenia 34
i Koło Byłych Wychowanków Naszego Domu
serdecznie zapraszają

w dniu 15 listopada 2015r. o godz. 15°° na:

Uroczyste Spotkanie z okazji 96 rocznicy

Naszego Domu

 

Program spotkania

15:00 Inscenizacja w wykonaniu dzieci.
15:30 Wystąpienie Dyrektora Naszego Domu – dzień dzisiejszy Domu.
16:00 Wystąpienie Przewodniczącego Koła Byłych Wychowanków – Pana Szczepana Sykulaka
16:30 Rozmowy do późnego wieczora - wspomnienia, refleksje na temat pobytu w Naszym Domu w różnych okresach jego istnienia.

Zapraszamy na tradycyjny bigos !!!


Przewodniczący Koła Byłych
Wychowanków
Szczepan Sykulak

Honorowy Przewodniczący
Koła Byłych Wychowanków
Antoni Chojdyński


Dyrektor Naszego Domu
Jolanta Jabłońska

 


© Copyright 2011-2015 - Dom Dziecka Nr 1 NASZ DOM im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 01-804 Warszawa, Tel/fax: 022 836 26 24, 022 834 31 38daFirm