Dom Dziecka nr 1 ,,Nasz dom” im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 00-001 Warszawa Tel./fax 022-834-26-24, 022-834-31-38

INFORMACJA

Zgodnie z UCHWAŁĄ NR LV/1376/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 września 2017r. nastąpiła likwidacja z dniem 30 czerwca 2018 r. samorządowej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy pn. Domu Dziecka Nr 1 ,,Nasz Dom” im. Maryny Falskiej przy ul. Al. Zjednoczenia 34 w Warszawie.

Z dniem 1 lipca 2018 r została utworzona samorządowa jednostka organizacyjna pod nazwą Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 6, która zapewnia wspólną obsługę administracyjną, finansową, organizacyjną i prawną.

Korespondencje proszę kierować na adres:
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2
ul. Jaktorowska 6, 01-202 Warszawa
Pozostałe dane pozostają bez zmian Dom Dziecka nr 1 ,,Nasz dom” im. Maryny Falskiej
Al. Zjednoczenia 34, 00-001 Warszawa
Tel./fax 022-834-26-24, 022-834-31-38